Maardu kultuurikeskuse ideekonkurss

asukoht: Maardu linn

Maardu uue kultuurikeskuse hoone arhitektuurivõistlus
Arhitekt
Karina M.

Maardu linna kultuurikeskuse arhitektuurne ideekonkurss

ESPLAN´i poolt pakutud lahenduse eesmärk oli luua kvaliteetne ja kutsuv keskkond, mis hõlmas endas Maardu kesklinna rajatavat modernset kultuurikeskust. Rahuliku laotusega ümbruskonna taustal tõusis esile hoone asendiplaaniline paiknemine koos vertikaalselt rõhutatud fassaadilahendusega.

Peasissepääsu poole suunas eenduv katuselahendus ning kultuurikeskuse poole tõusev peaväljak. Projektiala läbivad ühendusteed oleks ühinenud loode nurgas esinduslikuks väljakuks, mis lõuna suunas muutuks linnaruumi täiendavaks lineaarpargiks. Välisürituste korraldamiseks oli planeeritud hoone lõunaküljele amfiteater, mis oma astmelisusega seob hoone, peaväljaku ning lineaarpargi ühtseks välisruumiks. Amfiteatri ning lineaarpargi vahele oli projekteeritud poolavatud puhkeala. Lõuna-kirde suunal läbis kvartalit jooksurada, mida ilmestas vertikaalhaljastus ning hooajalised välinäitused. Külastajate parkimine oli lahendatud kvartali kirdesuunas juurdepääsuga kütte tänavalt ning busside parkimine läänesuunas juurdepääsuga karjääri tänavalt. Jäätmemajandus, teenindav sissepääs ning jalgrattaparkla on projekteeritud hoone põhjaküljele.

Hoone projekteeriti keskkonna- ja tarbijasõbralikke ning targa maja põhimõtetele tuginevaid lahendusi silmas pidades, mis aitavad oluliselt vähendada CO2 jalajälge. Hoone oleks olnud ligipääsetav kõikidest ilmakaartest. Tulevikuks oli planeeritud projektiala lõunaserva perspektiivne hoonestusala koos parkimisega. Loodud lahendus vaatles kogu projektiala kvartalit tervikuna, arvestas väljakujunenud liikumisteedega ning olemasolevate staadionite lähedusega.

Karina M.
Karina M.
Arhitekt
Vajad läbimõeldud lahendusi?

Millega saan abiks olla?

Täname, {name}!

Kiri kenasti käes.
Võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust.


Esplani tiim
Karina M.
Karina M.
Arhitekt
Vajad läbimõeldud lahendusi?

Millega saan abiks olla?

Täname, {name}!

Kiri kenasti käes.
Võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust.


Esplani tiim