Esplan veebilehe privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSTINGIMUSED ESPLANI VEEBILEHEL

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad kasulikku infot selle kohta, kuidas ja miks Esplan OÜ (edaspidi Esplan) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsustingimused kehtivad alates 25.05.2018.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Esplani kodulehel www.esplan.ee (edaspidi veebileht).

ÜLDPÕHIMÕTTED

Teeme enda poolt kõik, et kaitsta veebilehe kasutajate ja oma klientide privaatsust.
Kinnitame, et meiepoolne isikuandmete (edaspidi ka andmed) töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.

Kasutades meie veebilehte nõustute meie andmete töötlemise reeglite ja tingimustega.

OLULISED MÕISTED

Isikuandmed on andmed, mille alusel saab füüsilist isikut otseselt või kaudselt tuvastada erinevate identifitseerimistunnuste alusel (nimi, isikukood, asukohateave jms), sh sätestada tema omadused, suhted ja kuuluvus.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Esplani veebilehte või sotsiaalmeediaprofiili, võtavad Esplaniga ise ühendust (näiteks kodulehe kontaktivormi kaudu) või esitate meile tööle asumiseks kandidatuuri-või sooviavalduse.

Andmete töötlemine on isikuandmete kogumine, talletamine, kasutamine või muu tegevus teatud eesmärgil.

Teenused hõlmavad kõiki Esplani poolt pakutavaid tasuta ja tasulisi teenuseid ja muid veebimaterjale.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Te edastate meile enda isikuandmed ise:

 • nt. meiega kontakteerudes telefoni- , e-posti teel või veebilehe kaudu, sotsiaalmeedia kanalite kaudu, meie kontoris, kliendipäevadel või teistel meie poolt korraldatud avalikel üritustel või laadisite üles oma CV meie veebilehel

Esplan kogub veebilehe kaudu järgnevaid isikuandmeid:

 • Kasutaja nimi ja e-posti aadress – kogutakse infopäringu esitamisel veebilehe kontaktivormi kaudu
 • Veebilehe ja sotsiaalmeedia külastatavuse ja kasutusstatistika – Google Analytics’i abil
  Esplan kogub ainult andmeid, mis on vajalikud tulenevalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustest ning sõlmitud lepingutest või on olulised Esplani toodete/teenuste pakkumiseks ja Esplani turundustegevuste parendamiseks.

Esplan kogub ainult andmeid, mis on vajalikud tulenevalt Eesti ja Euroopa Liidu seadustest ning sõlmitud lepingutest või on olulised Esplani toodete/teenuste pakkumiseks ja Esplani turundustegevuste parendamiseks.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

 • Esplan kasutab kogutud isikuandmeid kasutajale teenuse pakkumiseks, näiteks kasutajaga suhtluseks ja pakkumuse edastamiseks.
 • Värbamisel, mille vastu Esplanil kui tööandjal on õigustatud huvi lähtuvalt konkreetsest töösuhtest ja täidetava ametikoha nõuetest
 • Esplan kasutab külastatavuse statistikat kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks.

Igal kasutajal on õigus keelata oma andmete töötlemine (välja arvatud juhul, kui vastav kokkulepe on eelnevalt lepinguga sätestatud või muul kirjalikul kujul sõlmitud).

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmas isik on:

 • Esplani koostööpartner, kes hoiustab kasutajate isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Esplan kasutajatele oma tasuta või tasulisi teenuseid.
 • kes tegeleb kodulehe arendamise, halduse või majutusega, kes võib omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.
 • tööriista Google Analytics pakkuja, kellel on ligipääs kogutud statistilistele andmetele, on Google LLC. Tegemist on suurettevõttega, kes on võtnud meetmeid, et tema tegevus vastaks Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele (EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistik).

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Esplan säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmeid hoiustatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need kustutada. Veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutamise statistikat säilitatakse vastavalt platvormist tulenevatele seadistustele.

Esplan rakendab kõiki mõistlikke meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal avaldada soovi oma andmetele ligipääsuks, nende korrigeerimiseks, täiendamiseks või seadusest tulenevalt kustutamiseks. Kasutajatel tuleb saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile info@esplan.ee

Kui kasutaja arvab, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

KÜPSISTEPOLIITIKA ESPLANI VEEBILEHEL

MIS ON KÜPSIS EHK COOKIE?

Küpsised on vaid tekstist koosnevad inforibad, mis laaditakse veebilehe külastamisel sinu isiklikku laua- või sülearvutisse või mobiiliseadmesse („Seade“). Järgmisel korral sama veebilehte külastades loeb brauser küpsist ja edastab teabe saidile, mis algselt küpsise paigaldas või saidile, kes küpsise ära tundis. Täpsemat teavet küpsiste kohta leiad aadressilt www.allaboutcookies.org.

Küpsised on väga kasulikud ja neid võib kasutada väga mitmetel eesmärkidel. Muuhulgas võivad nad muuta lehtede külastamise tunduvalt lihtsamaks, sest nad jätavad meelde sinu eelistused ning muudavad suhtluse sinu ja veebilehe vahel kiiremaks ning lihtsamaks. Mõnikord kasutatakse küpsiseid ka sinu hobidele ja huvidele vastavate online reklaamide näitamiseks.

KÜPSISTE SEADISTAMINE

Küpsiseid võib seadistada kas veebilehelt, mida külastad („esimese astme küpsised“) või kolmandate osapoolte veebilehtedelt, mille sisu on saadaval lehel, mida külastad („kolmanda osapoole küpsised“).

Olenevalt küpsise tüübist salvestatakse see sinu veebilehe külastuse ajaks või korduvateks külastusteks.

KÜPSISTE SALVESTAMISEL KASUTAME JÄRGMISI MÕISTEID

Sessiooni küpsis

Küpsis, mis annab meile võimaluse seostada sinu brauseri sessiooni ajal toimuvaid tegevusi. Brauseri sessioon algab brauseri akna avamisega ning lõppeb selle sulgemisega. Sessiooni küpsised paigaldatakse ajutiselt ja kustutatakse kohe, kui internetilehe aken suletakse.

Püsiv küpsis

Küpsis, mis jääb sinu seadmesse pikemaks perioodiks (küpsises määratud ajaks) ning see aktiveerub iga kord, kui antud ajavahemikus veebilehte külastad.

Küpsiste erinevad liigid

Peamiselt on saadaval nelja tüüpi küpsiseid:

Rangelt vajalikud küpsised

Need küpsised on vajalikud, et saaksid veebilehel ringi liikuda ja sealseid lahendusi kasutada. Samuti võivad nad pakkuda teenust, mida küsisid. Näiteks võivad need küpsised meeles pidada seda, millised tooted oled internetipoes ostukorvi pannud. Nende küpsiste kasutamiseks me sinult luba küsima ei pea.

Funktsionaalsusega seotud küpsised

Need küpsised annavad veebilehele võimaluse pidada meeles sinu tehtud valikud (näiteks sinu kasutajanimi, keel või piirkond, kus elad) ja pakkuda kohandatud teenuseid või lahendusi. Näiteks võib veebileht kasutada küpsist, mis salvestab sinu elukoha ja pakkuda sulle tänu sellele teavet kohaliku ilma või liikluse kohta. Samuti võib küpsis jätta meelde sinu teksti suuruse või fondiga seotud eelistused või pakkuda soovitud teenust nagu video vaatamine või blogis kommenteerimine. Nende küpsiste poolt kogutud teabe võib muuta anonüümseks ja siis ei ole võimalik näha, milliseid veebilehti oled veel külastanud ja mida seal teinud.

Sooritusega seotud küpsised

Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas sa veebilehte kasutad. Näiteks milliseid lehti sa kõige sagedamini külastad ja kas seal kuvatakse sulle veateateid. Need küpsised ei kogu teavet, mille eesmärgiks on sind ära tunda. Küpsiste kogutud info pannakse kõik kokku ning on tänu sellele anonüümne. Lahendust kasutatakse ainult veebilehe täiendamiseks.

Turundusküpsised

Neid küpsiseid kasutatakse edastamaks reklaame, mis on mõeldud just sulle, lähtudes sinu huvidest ja hobidest. Tihti näed sa reklaami efektiivsuse nimel teateid vaid kindel arv kordi. Tavaliselt paigutatakse need reklaamvõrgustike poolt, kuid seda alati veebilehe omaniku loal. Neil on meeles, et külastasid vastavat veebilehte ja seda teavet jagatakse seejärel teiste organisatsioonide nagu reklaamifirmadega. Tihti on turundusküpsised seotud teise organisatsiooni pakutava saidi funktsionaalsusega. Lähemalt võid reklaamiküpsiste ja interneti privaatsuse kohta lugeda aadressilt www.youronlinechoices.com.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Esplan jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende seadustele vastavus. Privaatsustingimused on oma uusimas vormis alati saadaval Esplani veebilehel.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda aadressile info@esplan.ee