Ülevaade ettevõttest

Ettevõttest

Loe lähemalt

ESPLAN on asutatud 16.05.1989 traditsioonilise arhitektuuri- ja inseneribüroona Eesti Maaehitusprojekti ja Soome osapoolena Arkkitehtitoimisto Risto Mäkälä KY ühisettevõttena.

Täna on ettevõttes tegev uus põlvkond, klassikaline projekteerimisteenus saanud uue kuue ja idanema pandud mitmeid traditsioone muutvaid protsesse. Hetkel on meil käsil teenusdisaini projekti koostöös EASi ja Velveti teenusedisainerite meeskonnaga. Soovime oma klientidele ja töötajatele pakkuda parimat kogemust hoonete projekteerimisel. Parendame järjepidevalt oma protsesse ning tööriistu, millega projekteerimisprotsessi võimalikult sujuvaks muuta.

Arenguplaanidesse on kaasatud mitmed välised konsultandid ja spetsialistid. EASi kaasfinantseeringute abil oleme kasvule hoo sisse saanud. Oleme avatud ka erasektori investeeringutele, et kasutada võimalikult hästi ära kasvupotentsiaali ja jõuda kiiremini soovitud tulemusteni.

ESPLAN on:

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

EETEL liige

 

Väärtused

Loe lähemalt

ESPLANi põhiväärtus on KOGEMUS LOEB / EXPERIENCE MATTERS

Teised meie ettevõtet ja selle tegevust defineerivad väärtused on järgmised:

USALDUSVÄÄRNE

Esplani ekspertidel on pikaajaline ja mitmekülgne kogemus eri tüüpi ehitiste projekteerimisel. Tänu kogenud juhtkonnale, kõrgelt kvalifitseeritud meeskonnale ja rahulikule asjaajamisele on meie kliendid hoitud ja rahulolevad nii tööprotsessi kulgemise kui ka loodud lahendustega.

 

AMBITSIOONIKAS

Esplan on usaldusväärne ja pühendunud partner ka kõige ambitsioonikamate projektide valmimiseks. Esplani professionaalne meeskond pakub kõrge kvaliteediga teenust ja kaasaegseid lahendusi. Kasutame maailma parimat oskusteavet ja teeme koostööd maailma juhtivate projekteerimisettevõtetega. Kiirelt kasvava ja areneva ettevõttena realiseerib Esplan oma kasvupotentsiaali, olles avatud uutele tegevussuundadele ja rahvusvahelistele koostööprojektidele.

 

TULEVIKUKINDEL

Projekteerimisvaldkonna suunanäitajana loome koos klientidega terviklikke, tulevikukindlaid ja tarku projekteerimislahendusi. Projekteerijana loome tulevikukeskkondi – nii peame oluliseks hoone projekteerimisel ümbruskonnaga arvestamist ja targa linna kontseptsiooni. Talletame oma enam kui 30 aasta jooksul saadud kogemused, et võtta need järgmiste projektide juures kasutusele, sest kogemus loeb. Oleme osalised mõnedes tulevikuvaldkondade seemneprojektides, et olla maailma suundumustega kursis ja esimestena kohal.

 

JÄTKUSUUTLIK

Jätkusuutliku ettevõttena väärtustame oma igapäevases tööprotsessis keskkonda ning pakume oma klientidele terviklahendustes läbimõeldust ja keskkonnateadlikke valikuid. Mõistame oma tegevuse mõju keskkonnale ning minimaalse ökoloogilise jalajälje nimel oleme avatud uutele keskkonnasõbralikele lahendustele. Väärtustame kõrgelt oma töötajaid ja nende heaolu. Esplani stabiiline areng, läbimõeldud tööprotsessid ja avatus aitab hoida asjalikku ja meeldivat töökeskkonda ning töötajate rahuolu.

 

SUUNANÄITAJA

Projekteerimisvaldkonna suunanäitajana pakub Esplan rahvusvahelisel tasemel terviklikke projekteerimislahenduste kõrval ka projekteerimis­konsultatsioone. Uuendusmeelsus sümbioosis targalt juhitud ja pidevalt areneva professionaalse meeskonnaga loob tingimused tulevikunägemusega elukeskkondade loomiseks.

INIMKESKNE

Hoiame Esplanis sõbralikku, toetavat ja enesearengut soosivat õhkkonda, et meie inimesed tunneksid end tööl hästi ja jõuaksid professionaalse eneseteostuseni. Tänu ettevõtte horisontaalsele struktuurile oleme avatumad ja hoolime inimeste vajadustest – peame oluliseks töö- ja eraelu tasakaalu. Loome oma meeskonnaga põhjalikult läbimõeldud inimkeskseid elukeskkondi ja tulevikule suunatud lahendusi, mis arvestavad seal elama ja tööle asuvate inimeste vajadustega.

Sertifikaadid

Loe lähemalt

EP10458912-0001 Projekteerimine

  • ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine
  • ehitusprojekti arhitektuurse osa, v.a maastiku- ja sisearhitektuurse osa koostamine
  • hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine
  • hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
  • kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine
  • konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine
  • sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine
  • telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine
  • ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine

 

EL10458912-0001 Elektripaigaldise projekteerimine

EK10458912-0001 Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid

EG10458912-0001 Ehitusuuringud

EO10458912-0001 Omanikujärelevalve

E 620/2011 Muinsuskaitse

10998 ISO 9001:2015 Kvaliteedijuhtimissüsteemid

2539 ISO 14001:2015 Keskkonnajuhtimissüsteemid

Ettevõttel on erialase vastutuse kindlustus 1 000 000 €

EAS

Loe lähemalt
Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete eksportvõime arendamise toetus
Loome oma klientidele parimat kliendikogemust!
Koostöös EAS – Enterprise Estonia ja Velvetiga lükkasime käima meie põhiprotsesside teenusdisaini ja arenduse.
ESPLAN saab projektile toetust Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist programmi “Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete eksportvõime arendamise toetus” raames. Projekti eesmärk on ESPLANi peamise tegevusvaldkonna ehk projekteerimisprotsessi disainimine ja kaasajastamine, mis muuhulgas vastab ka rahvusvaheliste koostööprojektide heale tavale.
Toetuse summa kokku on 75 000€. 

 

Ekspordivõimekuse tõstmise toetus

Esplan sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) 49 939 eurot ekspordivõimekuse tõstmise toetust, mille abil plaanib ettevõte lähiaastail arendada oma teenuseid, teha turu-uuringuid, osaleda rahvusvahelisel arhitektuurikonkursil ja luua kontaktivõrgustiku Skandinaavia turul. Esplani ekspordivõimekuse tõstmise projekt maksab kokku 71 341,70 eurot, millest kuni 49 939,19 eurot moodustab EASi toetus.

 

Arendusosaku projekti toetus

Esplan on saanud toetust ka Arendusosaku projekti raames. Projekti raames koostatakse projekteerimisteenuse arenduse teostatavusanalüüs ning selle positiivse tulemuse korral ka pilootprojekti plaan teenuse rakendamise testimiseks.
Projekti tegevuste läbiviimise ajaks on 28.03.2016-14.10.2016 ja projekti kogumaksumus on 28 750 eurot, millest EASi toetus moodustab 20 000 eurot.

 

Kadi Metsmaa
Kadi Metsmaa
Tegevjuht, Juhatuse liige

Esplan on kiiresti kasvav ettevõte, kus aastatepikkune kogemus on kombineeritud tipptasemel spetsialistide pakutavate innovaatiliste lahendustega. Usume, et projekteerimissektoris on võimalik teha asju kiiremini, paremini ja efektiivsemalt. Experience matters!

Soovid lisainformatsiooni ESPLANi väärtuste, keskkonnahoiupõhimõtete või arengusuundade kohta?

Millega saan abiks olla?

Tere, {name}!

Kiri kenasti käes, tänan!
Võtan Teiega esimesel võimalusel ühendust.


Kadi Metsmaa
Tegevjuht