Jõhvi põhikool

Peaprojekteerimine
Arhitektuur, sisearhitektuur - Kauss Arhitektid
Ehituskonstruktsioonid - ESPLAN
Eriosad (KVJVK; EL;EN) - ESPLAN
Peaprojekteerimine - ESPLAN

Jõhvi põhikooli arhitektuurne idee sai välja valitud professionaalse žürii poolt Jõhvi vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu poolt väljakuulutatud avaliku arhitektuurikonkursi käigus. Ideekavand  “Tujukuju” arhitektuuribüroolt Kauss oli oma arhitektuurselt vormilt konkursi kõige jõulisem töö.

Eesmärgiks oli luua kompaktsem ja kaasaegsem õpikeskkond, mis oleks kvaliteetsema sisuga ning energiatõhusam.

Ruumide paigutus ja grupeerimine on selge ning loogiline Arhitektid on pingutanud, et tekitada selgepiirilised funktsionaalsed alad – aula-muusikaklass, põhikooliosa, algkooliosa, peatrepp-fuajee, söökla. Esimene korrus sai viidud spordihalli ja gümnaasiumi korrustega samale tasandile, et hoonete vahelisel liikumisteel ei tekiks olulisi kõrguste vahesid

Lisaks põhikoolile tuli uues koolihoone mahus lahendada ka gümnaasiumi söögisaal ning gümnasistide pääs spordihoonesse selliselt, et kahe kooli õpilaste liikumisteed ei ristuks. Kusjuures mõlema kooli sööklad on teenindatavad ühest köögiplokist.

Sisemise logistika osas väärib rõhutamist veel see, et algklasside õpilastele on eraldi sissepääs ning algkooli- ja hariduslike erivajadustega õpilaste osa on eraldatud vanemate klasside õpperuumidest.

Projekti projektijuhimislikust poolest väärib esile tõstmist problemaatika, mis oli seotud koolihoone finantseerimisega Euroopa Liidu toetustega – sellest tulenevalt olid algse eskiisiga seotud parameetrid määravad järgmiste osade projekteerimisel ja esitasid olulisi väljakutseid inseneriosadele, kuna ruutmeetrite mahtu ei võinud muuta. Tänu professionaalsele projektijuhtimisele õnnestus projekteerimisega püsida Tellija määratud üsna sportlikus ajagraafikus ja seeläbi täita ka rahastustaotluse nõuded.

Projekteerimise juhtimises lähtuti pull-planning meetodist, mis võimaldas leida võimalikud kitsaskohad ja tegevuste parima järjekorra.

Hoone puhul tuleb esile tõsta konstruktiivse osa erisusi – arhitektuurse meistriteose loomiseks on kasutusel väga mitmeid erinevaid konstruktsioonitüüpe ja erilahendusi, mille optimeerimine ja teostatatud kontrollarvutused on kohati teadustöö mõõtu. Koostöös projektimeeskonnaga on läbi proovitud väga suur hulk versioone, et jõuda parimate lahendusteni. Hoone jõulist arhitektuuri markeeriv konsoolne osa on insenertehniline tippteos, mille puhul on ehituse ajal kasutatud Eestis mitte väga levinud koormuskatseid.

Hoone sisekliima on silmapaistvalt hea ja see, et torud on nutikalt paigutatud ja silmapaistmatud, näitab tõhusat tööd inseneride, arhitektide ja BIM-koordinaatori vahel. Hea õhuvahetus ja selle toimimine on selge ka koolilastele, kes uhkelt külalistele selle printsiipe selgitavad.

Haridust toetavad ka läbimõeldud valgustuslahendused, mis täiendavad rohket loomulikku valgust ja aitavad vastavalt ruumi iseloomule kas aktiivselt kaasa mõelda või rahuneda.

Eduka projekti puhul on määravaks koostöö erinevate osapoolte vahel – Jõhvi Põhikooli puhul on olnud rõõm, et kokku on saanud kirglikud oma ala professionaalid, kelle eesmärgiks on tipptasemel koolihoone