WE Hub

Asutati töökeskkonna visionääride ühing

Eile, 10. jaanuaril 2019 asutati Workplace Evolutionaries Estonian MTÜ eesmärgiga edendada Eestis tööelu ja -keskkonda ning tõsta teadlikkust, kuidas eri valdkondade ekspertide teadmisi selleks rakendada. Ühingu asutajaliikmete seas on workplace happiness’i spetsialistid, projekteerijad, avaliku ja erasektori tellijate esindajad ja paljud teised töökeskkonnaga seotud eksperdid. Ühing kuulub rahvusvahelise organisatsiooni Workplace Evolutionaries koosseisu.

„Tööandjalt ei oodata ainult huvitavaid erialaseid väljakutseid, vaid ka meeldivat ja töötajate vajadustega arvestavat keskkonda. Projekteerimisettevõttena nõustame igapäevaselt kliente hoonete ja tööruumide planeerimisel, kuidas erinevaid võimalusi seal tööle asuvate inimeste heaks rakendada. Ühinguna saamegi kokku koondada erinevate valdkondade teadmised ja kohalikud ning rahvusvahelised parimad praktikad, et läbimõeldud töökeskkonnaga inimeste rahulolu ja töökvaliteeti tõsta,“ ütles Kadi Metsmaa.

Ühingu üks eesmärke on tutvustada workplace happiness’i ehk lähenemist, kus luuakse töötajate vajadustega arvestav töökeskkond ja parandatakse töötajate rahulolu. Ettevõtte jaoks on töökeskkonda panustamine kasumlik tegevus, sest personali vahetumine on väiksem ning paremad tingimused tõstavad ka töö tulemuslikkust.

Ühing koondab valdkonna eksperte, et tõsta teadlikkust võimalustest paranda töökeskkonda ja nõustada nii erasektori kui ka avaliku sektori tööandjaid ja töökeskkonna kujundajaid. Eesti ühing kuulub rahvusvahelise Workplace Evolutionaries ühenduse koosseisu, et tuua Eestisse rahvusvahelist tõenduspõhist teadmist ja praktikaid.

Workplace Evolutionaries Estonian MTÜ-ga on oodatud liituma tööelu ja -keskkonna edendamisegaseotud ettevõtted, eksperdid ja spetsialistid ning valdkonnast huvitatud.

Lisainfo saamiseks ja liitumiseks kirjutage info@esplan.ee