Loome oma klientidele parimat kliendikogemust!

2023.03.31

Koostöös EAS – Enterprise Estonia ja Velvetiga lükkasime käima meie põhiprotsesside teenusdisaini ja arenduse. Seoses kasvu ja rahvusvaheliste projektide ning suurprojektide lisandumisega, on vajalik ettevõtte põhiprotsesside jätkuv arendus, et tagada suurem lisandväärtus kliendile, efektiivsem töö ja kvaliteetsem lõpptulemus.
Ajapikku on muutunud klientide ootused projekteerijatele. Järjest rohkem hinnatakse projekteerijaid konsultandi rollis ja vähemolulisem on joonestaja roll. Projektid on järjest detailsemad ja ootused ristumistevabale projektile on suured – kõik see tähendab tihedat ja tõhusat koostööd eri osade projekteerijate ja projektijuhi aga ka kliendi ja ametnike vahel ja vastavaks koostööks ei ole seni kasutusel olevad tööriistad kõige paremad. Uute tööriistade loomisega astume suure sammu edasi nii töötajate kui ka kliendite rahulolu suunas. ESPLAN saab projektile toetust Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist programmi “Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete eksportvõime arendamise toetus” raames.
Projekti eesmärk on ESPLANi peamise tegevusvaldkonna ehk projekteerimisprotsessi disainimine ja kaasajastamine, mis muuhulgas vastab ka rahvusvaheliste koostööprojektide heale tavale.
Toetuse summa kokku on 75 000€.