Loome oma klientidele parimat kliendikogemust!

2023.03.31

Koostöös EAS – Enterprise Estonia ja Velvetiga lükkasime käima meie põhiprotsesside teenusdisaini ja arenduse. Seoses kasvu ja rahvusvaheliste projektide ning suurprojektide lisandumisega, on vajalik ettevõtte põhiprotsesside jätkuv arendus, et tagada suurem lisandväärtus kliendile, efektiivsem töö ja kvaliteetsem lõpptulemus.
Ajapikku on muutunud klientide ootused projekteerijatele. Järjest rohkem hinnatakse projekteerijaid konsultandi rollis ja vähemolulisem on joonestaja roll. Projektid on järjest detailsemad ja ootused ristumistevabale projektile on suured – kõik see tähendab tihedat ja tõhusat koostööd eri osade projekteerijate ja projektijuhi aga ka kliendi ja ametnike vahel ja vastavaks koostööks ei ole seni kasutusel olevad tööriistad kõige paremad. Uute tööriistade loomisega astume suure sammu edasi nii töötajate kui ka kliendite rahulolu suunas. ESPLAN saab projektile toetust Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist programmi “Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete eksportvõime arendamise toetus” raames.
Projekti eesmärk on ESPLANi peamise tegevusvaldkonna ehk projekteerimisprotsessi disainimine ja kaasajastamine, mis muuhulgas vastab ka rahvusvaheliste koostööprojektide heale tavale.
Toetuse summa kokku on 75 000€.

Tallinna Vindi lasteaia uus hoone sai nurgakivi

2022.02.28

15. veebruaril pandi nurgakivi Tallinna Vindi Lasteaia (Vindi tn 3) uuele hoonele Kristiine linnaosas, mis on plaanis avada tänavu.

Vindi lasteaia 12-rühmaline maja ehitatakse suures osas lammutatud maja kohale. Kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone on liigendatud ümbritseva keskkonna ja maastikuga sobivaks. Rühmaruumid on projekteeritud kahekordses majaosas ning administratiivplokk esiku, köögi ja abiruumidega ühes osas. Kahekordse majaosa ees on terrassid, mis teevad mugavaks ka õues õppimise. Mängualad saab paigutada ka ühekordse majaosa katuseviilu alla. Peasissepääs hoonesse avaneb majaesiselt asfalteeritud platsilt, kust pääseb kõikidesse ruumidesse, sh ka ühiskasutuses olevatesse.

Vindi lasteaia ehitab Nordlin Ehitus ja omanikujärelevalvet teeb AS Infragate Eesti, hoone projekteeris Esplan OÜ. Ehitustööde lõpetamise tähtaeg on september 2022, lasteaed loodetakse avada oktoobris.

Valmis on saanud Rail Baltic Estonia Ülemiste terminalihoone projekt

2021.12.17

Rail Balticu Ülemiste terminalihoone projekt on valmis ning ees seisab ehitus. Lisaks sellele kuulutati 15.12.2021 välja ka reisiterminali nimekonkursi võitja ning tulevikus hakkab Ülemistel asuv terminal kandma Linda nime.

Rail Balticu reisiterminali ehitamiseks korraldati 2019. aastal rahvusvaheline arhitektuurikonkurss, mille võitis Zaha Hadid Architects ja ESPLAN OÜ ühistöö. Üks väga suur ja tähtis etapp Rail Balticu Ülemiste reisiterminali arendamisest on lõpu saanud. Tallinn ja tegelikult kogu Eesti saab endale uue terminalihoone nöol kaasaegse maamärgi. Koos terminalihoonega arendatakse välja uus ja avar linnaväljak, tänavad, kergliiklusteed ning luuakse parem ühendus naabruses oleva Tallinna lennujaamaga. Ülemiste transpordisõlm seob erinevad transpordilahendused unikaalsel viisil ja sealjuures keskendub eelkõige jalakäijatele ja kergliiklejatele.

Kadi Metsmaa (ESPLAN): «Terminali projekteerimine on olnud väljakutse kõigile pooltele. Tänu rahvusvahelisele koostööle ja tellija mõistvale suhtumisele on valmis saanud silmapaistev ehitusprojekt, kuhu on sisse pandud väga suur hulk töötunde, parimad teadmised ja soovid kõigilt koostööpartneritelt. Tegemist on ainulaadse rahvusvahelise reisiterminaliga, mis on ühenduspunktiks nii rahvusvaheliselt kui ka kohalikul tasandil, luues Tallinnasse uue keskuse ja toetades piirkonna arengut.»

Ülemiste terminali ja seotud taristu ehitushange kuulutatakse välja 2022. aasta alguses ning ehitusleping sõlmitakse praeguste plaanide kohaselt 2022. aasta sügisel. Ehituse esimeses etapis toimuvad tööd olemasoleva raudtee ja trammitee ümberpaigutamisega. Hooned valmivad 2027. aastaks.