Ülemiste City kõrghoone

2021.07.21

Ülemiste City kõrghoone – ESPLAN koostöös Zaha Arhitektide ja Mainor Ülemistega kavandab Rail Baltic Ülemiste ühendterminali juurde Tallinna ühte olulisemat maamärki. Lisaks on eesmärk tugevdada raudtee- ja lennujaama vahelist suhet, mis määratlevad Ülemiste uue transpordisõlme ja täiendaks ning teenindaks oma funktsioonidega kogu Ülemiste City-t.
Nagu ka teistes arenevates Euroopa pealinnades on näha, et transpordisõlmedele suunatud areng on muutunud üha olulisemaks, luues segakasutusega funktsionaalseid linnaosa kvartaleid, kus kaasaegne transpordisüsteem koos ümbritsevate tugifunktsioonidega on atraktiivne välisturistile, linnakodanikule ja loob olulise lisandväärtuse kohalikule kogukonna arengule.

Konkursi „Aasta Ehitusprojekt 2020“ hoonete kategooria nominent

2021.07.13

RMK Tartu büroohoone

Hea koostöö tulemuseks on arhitektuurselt atraktiivne ja läbimõeldud hoone. Hoone kandekonstruktsioonid on lahendatud CLT paneelidega, peakonstruktoriks Laur Lõvi ja arhitektuuri teostasid tublid partnerid Kauss Arhitektidest.

ESPLAN-i jaoks oli see mitmes tulemuslik koostöö RMK-ga, kus tänu tugevale projektijuhtimisele suutsime realiseerida kõik tellija eesmärgid, lisaks kulges muretult kogu ehitusprotsess ja kokkuvõttes anti hoone käiku enne lõpptähtaega.

Antud hoone puhul on kindlasti tegemist julge avaldusega puitarhitektuuri maastikul, kuhu lisaks mahtus sisse töötajate rahulolu täiendav keskkond ning targad tehnosüsteemide lahendused.

Valmis Rail Baltic Estonia Ülemiste ühisterminali eelprojekt

2020.12.16

Aasta tagasi Rail Baltic Ülemiste ühisterminali arhitektuurikonkursi võitjaks kuulutatud töö ’Light Stream’ teostajad Zaha Hadid Architects ja Esplan on saanud valmis terminalihoone eelprojekti. Ehitus algab järgmisel aastal.

Rail Baltic Ülemiste ühisterminali eelprojekti kallal on käinud juba aasta algusest väga põhjalik töö, mille käigus oleme jõudnud täna lahenduseni, kus on arvesse võetud erinevate osapoolte soove, võimalusi ja piirkonna tulevikuplaane.

Kadi Metsmaa (ESPLAN):  „Terminali kujundamisel on esikohale seatud inimene ja talle loodav kvaliteetne ruum, seda nii hoones kui ka ümbritseval alal. Ligipääsetavus on märksõna, mis kogu projekti iseloomustab. Ülemiste ühisterminali projekt seob erinevad transpordilahendused unikaalsel viisil ja sealjuures juhindub eelkõige jalakäijate ja kergliiklejate esikohale tõstmisest. Ühistransport, mis on oma olemuselt keskkonnasõbralik, saab toetatud ka energiatõhusa ja ressursse säästlikult kasutava terminalihoonega. „

Gianluca Racana (Zaha Hadid Architects) „Me oleme väga rahul Eesti jaoks strateegiliselt olulise projekti edenemisega. Sellest saab innovaatiline, tulevikku vaatav transpordisõlm, mis pakub parimat võimalikku reisijakogemust. Uus terminal ja selle ümber kavandatud avalik ruum toob uut elu ka ümbritsevasse piirkonda.“

Rail Baltic ühisterminal hakkab teenindama nii Ülemiste jaamast alguse saavaid kui ka jaama läbivaid rongiliine, samuti bussiliiklust.
Eelprojektiga on leitud lahendus ka terminalihoone lähiümbrusele ja avalikule ruumile, mille tulemusena hakkab Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tee vahel tulevikus olema maa-alune väljak, pakkudes uue ühenduse jalakäijatele ja kergliiklusele.

Rail Baltic on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 2 tunniga.

ESPLAN aitab kaasa majanduse taastumisele

2020.03.15 / Kadi Metsmaa, CEO

Kallid praegused ja tulevased kliendid,
meie imelised praegused ja tulevased töötajad

Tahame ESPLANis kasutada parimal moel ära meie spetsialistide aastatepikkust tööd selle nimel, et meie ettevõtte igapäevatöö saaks sujuvalt ja efektiivselt jätkuda ka ebakindlates tingimustes. Projekteerimine on hetkel üks nendest tegevusvaldkondadest, mis ei ole tingimata pandeemiast ja selle vastu kasutatavatest meetmetest halvatud. Meie jätkame tööd ja toodame tulemusi. Järgime vastutustundlikult kõiki riiklikke soovitusi, oleme loonud võimalused kaugtööks ja taganud oma kontoris intensiivravipalatiga võrdväärse õhuvahetuse.

Kuna ESPLAN pakub täisteenust, siis meil on kõik eriosad, mida projekti kokkupanekuks tarvis, majas olemas. Me suudame kontrollida projekti valmimist ja selle tähtaegu. Meil on rahvusvaheline vastutuskindlustus ja me oleme olemas ning vastutust võtmas ka pärast kriisi.

Kasutame üheskoos seda võimalust, et valmistume praegusel ebakindlal ajal tulevikuks. Riiklikud ja KOVide investeeringud on olulise tähtsusega kogu majanduse jaoks, aga selleks et need realiseeruksid, on vaja tähtaegselt valmivat ja kvaliteetset projekti.

Projekteerimispartneri valik on olulise tähtsusega. Palume arvestada tuleviku hangetes vähem hinda ja rohkem partneri reaalset võimekust: töölepinguga palgal olevaid inimesi, litsentse, referentse. Üheskoos on võimalik kiiremini ja kindlamalt kriisist läbi tulla.

Meeskonnatöö ja üksteise toetamine on eriti oluline just kriisisituatsioonis. Meie meeskond on aastate jooksul kasvanud piisavalt suureks, et igas osakonnas on mitu sama eriala inimest, mis võimaldab tööd ringi jagada ja üksteist ajakriitilistel hetkedel toetada. Ootame ka praegusel hetkel endaga liituma kogenud spetsialiste, kellele saame pakkuda kindlat töökohta ja huvitavaid töid. Vaata ja liitu meie meeskonnaga!

Palume kõigil koostööpartneritel arvestada sellega, et töö jätkub, kuid kõik koosolekud on kolinud virtuaalsesse keskkonda. Kasutame selleks MS Teamsi ja Zoom’i videokõnekeskkondi, mudeleid ja jooniseid vaatame jagatud ekraanilt.

Panustame kõvasti sellesse, et pandeemia mööduks ja tuleviku keskkonnad oleksid kõigile kasutajatele võimalikult turvalised.

Täname kõiki meie koostööpartnereid senise ja jätkuva usalduse eest!

Light Stream – linna ja lennujaama ühendav voolavalt arhitektuurne sild Euroopasse

2019.12.17

On au olla Rail Balticu Ülemiste terminali arhitektuurikonkursi võitja!

Esplan-il on ülimalt hea meel teha koostööd nii nimeka arhitektuuribürooga nagu Zaha Hadid Arhitektid.

Zaha Hadid Arhitektid on loonud suuri transpordikeskuseid üle maailma. Alustades isikupärastest väikejaamadest mägedes, lõpetades rahvusvaheliste lennujaamadega.

Ülemiste piirkond on põnev ja kiires arengus. Eriti suuri muutusi toob endaga kaasa mitut riiki ühendav infrastruktuuri projekt Rail Baltic. Piirkonnast on kujunemas üks atraktiivsemaid ja infrastruktuuri mõttes ka sünergilisemaid piirkondi Tallinnas.

Varsti ehitatav Rail Baltic ning Tallinna lennujaam saavad olema üksteisega tihedalt seotud. Loomisel on ka urbanistliku pargi vöönd („euroopa väljak“), mis kulgeb Ülemiste jaamast lennujaamani, läbides Ülemiste Cityt. Roheline vöönd on mõeldud mugavaks liikumiseks eelkõige jalakäijatele ning jalgratturitele.

Zaha Hadid Arhitektide Ülemiste terminali kontseptsioon

Light Stream-i eesmärgiks on luua dünaamiline ning elav transpordisõlm, mille visuaalne ja füüsiline arhitektuurne seotus jalakäijate ja ühistranspordi vahel loob tugeva identiteedi. Projekti eesmärk on kujundada terminal kui uus embleem Tallinna linnale. Märgiline on veel asjaolu, et Ülemiste jaam saab olema esimene jaam Rail Baltica alguses.

Hästi läbi mõeldud, funktsionaalne transpordisõlm saab ühendama rongijaama, bussijaama ning trammiliiklust, hakates teenindama piirkondlike, siseriiklike ja rahvusvahelisi reisijaid. Usume, et terminalist saab linna elav süda, mis ühendab Lennujaama, kesklinna, Ülemiste City, ümberkaudsed kaubanduskeskused ning avaliku ruumi.

Suurtes avarates ruumides, on päevasel ajal loomulik valgus, ning põnevad valguslahendused, mis on oluliseks suunanäitajaks reisijatele. Pakutud arhitektuurne keel oma mitmekihilise disainiga aitab muuta inimeste ning liinide vood sujuvaks.

Teekond läbi Ülemiste terminali saab olema eriline kogemus igale reisijale.

Vaata projekti siit.

Valgesoo vaatetorn “Parim rajatise ehitusprojekt 2019” – nominent

2019.12.10

Looduse ja arhitektuuri kokkumäng Valgesoo rabas

’Parima ehitusprojekti konkursi’ eesmärgiks oli tõsta esile ehitisi, mis on projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava kohaselt lähtudes lõpptarbija vajadustest. Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit juhib tähelepanu insenerierialade olulisusele, et aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste sh projekteerimise kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõstmisele.

Hinnati projekti terviklikkust sh. objekti projekteerimise professionaalsust, kvaliteeti, innovaatilisust, esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, ehitise funktsionaalsust, ökonoomsust ning teisi asjaolusid, mis on konkreetse ehitise puhul lõpptarbija jaoks olulised.

Ühtekuuluvusfondi rahastuse toel rekonstrueeritud pilkupüüdva disainiga vaatetornist avaneb suurepärane vaade Valgesoo maastikukaitsealale ja seal kulgevale õpperajale. Vana puidust vaatetorni asemel ehitati uus 30m kõrgune moodne rajatis, mis on üks Eesti kõrgematest vaatetornidest. Tornil on neli tasapinda nautimiseks või üles-alla liikudes puhkepausideks.

Eestile omane puutumatu loodus esitas disaini ja ümbruskonna kooskõla saavutamiseks arhitektile kõrged nõudmised. Loodud sai skandinaavlaslikult elegantne, looduse ja geomeetriliste vormide sümbioosi rõhutav arhitektuur. Vaatetorni funktsioon on täita oma rolli loodushariduslike programmide läbiviimisel ja linnuvaatlusteks sobiva kohana.

Uue torni kandekonstruktsioonide materjaliks on valitud kestev teras. Sihvaka vaatetorni ilmestamiseks on kavandatud puidust fassaadielemendid, mis kinnituvad kandekonstruktsioonide külge. Tänu terasele on saavutatud umbest 50a. pikkune kasutusiga. Nii teras kui puitelemendid on monteeritavad, mis tagab, et hoone kasutusiga on elementide asendamise teel võimalik pikendada kaugesse tulevikku.

Põlvamaa ja Lõuna-Eesti regionaalpoliitika seisukohast olulisest välisrajatisest on kujunemas omamoodi maamärk, mis kannustab lisaks juba korrastatud matkaradale arendama turismi ja puhkamisvõimalusi terves piirkonnas. Visuaalselt silmatorkav ning keskkonda sobituv vaatetorn saab kindlasti suunanäitajaks edaspidiste vaatetornide projekteerimisel.

Vaatetorni arhitekt oli Lever Lõhmus.

Vaatetorni tellis Riigimetsa Majandamise Keskus

Vaatetorni ehitas Nordpont OÜ

Täname kõiki asjaosalisi, kes panustasid vaatetorni valmimisse!

Projekti juurde