Light Stream – linna ja lennujaama ühendav voolavalt arhitektuurne sild Euroopasse

2019.12.17

On au olla Rail Balticu Ülemiste terminali arhitektuurikonkursi võitja!

Esplan-il on ülimalt hea meel teha koostööd nii nimeka arhitektuuribürooga nagu Zaha Hadid Arhitektid.

Zaha Hadid Arhitektid on loonud suuri transpordikeskuseid üle maailma. Alustades isikupärastest väikejaamadest mägedes, lõpetades rahvusvaheliste lennujaamadega.

Ülemiste piirkond on põnev ja kiires arengus. Eriti suuri muutusi toob endaga kaasa mitut riiki ühendav infrastruktuuri projekt Rail Baltic. Piirkonnast on kujunemas üks atraktiivsemaid ja infrastruktuuri mõttes ka sünergilisemaid piirkondi Tallinnas.

Varsti ehitatav Rail Baltic ning Tallinna lennujaam saavad olema üksteisega tihedalt seotud. Loomisel on ka urbanistliku pargi vöönd („euroopa väljak“), mis kulgeb Ülemiste jaamast lennujaamani, läbides Ülemiste Cityt. Roheline vöönd on mõeldud mugavaks liikumiseks eelkõige jalakäijatele ning jalgratturitele.

Zaha Hadid Arhitektide Ülemiste terminali kontseptsioon

Light Stream-i eesmärgiks on luua dünaamiline ning elav transpordisõlm, mille visuaalne ja füüsiline arhitektuurne seotus jalakäijate ja ühistranspordi vahel loob tugeva identiteedi. Projekti eesmärk on kujundada terminal kui uus embleem Tallinna linnale. Märgiline on veel asjaolu, et Ülemiste jaam saab olema esimene jaam Rail Baltica alguses.

Hästi läbi mõeldud, funktsionaalne transpordisõlm saab ühendama rongijaama, bussijaama ning trammiliiklust, hakates teenindama piirkondlike, siseriiklike ja rahvusvahelisi reisijaid. Usume, et terminalist saab linna elav süda, mis ühendab Lennujaama, kesklinna, Ülemiste City, ümberkaudsed kaubanduskeskused ning avaliku ruumi.

Suurtes avarates ruumides, on päevasel ajal loomulik valgus, ning põnevad valguslahendused, mis on oluliseks suunanäitajaks reisijatele. Pakutud arhitektuurne keel oma mitmekihilise disainiga aitab muuta inimeste ning liinide vood sujuvaks.

Teekond läbi Ülemiste terminali saab olema eriline kogemus igale reisijale.

Vaata projekti siit.

Valgesoo vaatetorn “Parim rajatise ehitusprojekt 2019” – nominent

2019.12.10

Looduse ja arhitektuuri kokkumäng Valgesoo rabas

’Parima ehitusprojekti konkursi’ eesmärgiks oli tõsta esile ehitisi, mis on projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava kohaselt lähtudes lõpptarbija vajadustest. Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit juhib tähelepanu insenerierialade olulisusele, et aidata kaasa ehituskonsultatsiooniteenuste sh projekteerimise kvaliteedi, projekteerimisettevõtjate maine ning tellijate teadlikkuse tõstmisele.

Hinnati projekti terviklikkust sh. objekti projekteerimise professionaalsust, kvaliteeti, innovaatilisust, esteetilist sobivust ümbritsevasse keskkonda, ehitise funktsionaalsust, ökonoomsust ning teisi asjaolusid, mis on konkreetse ehitise puhul lõpptarbija jaoks olulised.

Ühtekuuluvusfondi rahastuse toel rekonstrueeritud pilkupüüdva disainiga vaatetornist avaneb suurepärane vaade Valgesoo maastikukaitsealale ja seal kulgevale õpperajale. Vana puidust vaatetorni asemel ehitati uus 30m kõrgune moodne rajatis, mis on üks Eesti kõrgematest vaatetornidest. Tornil on neli tasapinda nautimiseks või üles-alla liikudes puhkepausideks.

Eestile omane puutumatu loodus esitas disaini ja ümbruskonna kooskõla saavutamiseks arhitektile kõrged nõudmised. Loodud sai skandinaavlaslikult elegantne, looduse ja geomeetriliste vormide sümbioosi rõhutav arhitektuur. Vaatetorni funktsioon on täita oma rolli loodushariduslike programmide läbiviimisel ja linnuvaatlusteks sobiva kohana.

Uue torni kandekonstruktsioonide materjaliks on valitud kestev teras. Sihvaka vaatetorni ilmestamiseks on kavandatud puidust fassaadielemendid, mis kinnituvad kandekonstruktsioonide külge. Tänu terasele on saavutatud umbest 50a. pikkune kasutusiga. Nii teras kui puitelemendid on monteeritavad, mis tagab, et hoone kasutusiga on elementide asendamise teel võimalik pikendada kaugesse tulevikku.

Põlvamaa ja Lõuna-Eesti regionaalpoliitika seisukohast olulisest välisrajatisest on kujunemas omamoodi maamärk, mis kannustab lisaks juba korrastatud matkaradale arendama turismi ja puhkamisvõimalusi terves piirkonnas. Visuaalselt silmatorkav ning keskkonda sobituv vaatetorn saab kindlasti suunanäitajaks edaspidiste vaatetornide projekteerimisel.

Vaatetorni arhitekt oli Lever Lõhmus.

Vaatetorni tellis Riigimetsa Majandamise Keskus

Vaatetorni ehitas Nordpont OÜ

Täname kõiki asjaosalisi, kes panustasid vaatetorni valmimisse!

Projekti juurde

BIM Collab aitab tõsta tootlikkust

2019.09.24

Viimase 50 aastaga on ehituses palju muutunud, aga tootlikkus võrreldes teiste sektoritega on jäänud maha. Ehitusvaldkonna arengut on pärssinud digitehnoloogiate aeglane rakendamine, kohati aeglased tootmismeetodid ja keerukas eksport. Projekteerimis- ja ehitusvaldkonnas saab tootlikkust tõsta läbi tegevuste automatiseerimise ja digitaliseerimise.

BIM ehk Building Information Modelling koondab kogu hoone info ühte kohta, võimaldades näha suurt pilti ja täpset eriosade kooskõla.

BIM-ist on saanud projekteerijatele igapäevane töömeetod, ning tuleviku reaalsus ehitusplatsil. BIM võimaldab hoone kiht kihilt lahti võtta, paljastades erinevad hoone konstruktiivsed tasandid, viimistluskihid ja kommunikatsioonid.

Projekteerimisega on seotud palju inimesi. Mida suurem projekt, mida rohkem osapooli, seda segasemaks probleemide lahendamine läheb. Traditsiooniliselt lahendatakse küsimused e-kirja või koosolekute teel, kus info võib hõlpsasti kaduma minna. BIM Collab võimaldab kiiresti ja produktiivselt suunata küsimusi või ülesandeid just õigele vastutavale spetsialistile lahendamiseks. Spetsialist saab kiiresti teha parandused, koheselt nähes tekkinud ’konflikti’ oma mudelis ilma, et ta peaks 2D joonistel sõrmega jälge ajama, üritades aru saada, millest jutt käib. Programm peab logi kuhu salvestuvad küsimused, vastused ja ülesanded.

Hea mudel on sisutihe ja detailne. Mudel aitab teha eelarvestajal täpsemaid kalkulatsioone.
Esplan-il on välja töötatud tingimuste standardi kontrollseaded Solibris, mis automaatselt kontrollib mudelis olevad vead. Kord nädalas kombineerib BIM koordinaator kõik eriosade joonised ja vaatab veel isiklikult üle potentsiaalsed probleemikohad.

Mudelis on võimalik lisada ruumilisusele aja mõõde ja seeläbi lahendada ehituse käigus tekkivaid kitsaskohti juba eos. Joonistel on probleemide lahendamine kiirem ja odavam kui hakata platsil lõhkuma ja ümber ehitama. Mudeldamine aitab säästa keskkonda, aega ja kokkuvõttes raha.

Meie koolitame klienti ning anname ligipääsu BIM Collab Zoom keskkonnale, kus tellija saab jooksvalt projekti arenguga kursis olla. Mudeleid mõistavad ka ehituskauged inimesed kergemini ja seeläbi on võimalik kaasata laiemat ringi olulisi osapooli. Mudelprojekteerimine loob võimaluse sisukamaks koostööks kliendi ja projekteerija vahel.

Dmitri Garbuzenko
ESPLAN, BIM koordinaator

Esplani meeskonna projekteeritud Miki lasteaed sai valmis!

2019.08.26

Hoone projekteeris arhitekt Vilve Enno
Projekti juhtis Kermo Mägi

Miki lasteaia uus hoone asendab vana amortiseerunud maja ja toob varasemalt erinevates asukohtades tegutsenud lasteaia kokku ühe katuse alla ning mahutab uuel õppeaastal ligi 200 last.
Miki on Keilas kõige vanem lasteaed ja tähistas mais oma 73. sünnipäeva.

Vaata projekti

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

2019.08.21

Augustikuus sai Esplan Eesti suurima ja mõjukaima ettevõtjaid esindava organisatsiooni Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevliikmeks. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on tänaseks tegutsenud juba 93 aastat. Kojal on üle 3200 liikme.

Esplan soovib kaasa rääkida ning panustada ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna kujundamisel.
Silma tasub hoida peal ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja septembrikuu väljaandel, kus annab mahuka intervjuu Esplani tegevjuht Kadi Metsmaa.

Ootame edukaid ettevõtmisi ja põnevaid koostööprojekte Koja liikmete ja fännidega.

Esplan osales põneval digitehnoloogiakonverentsil Kuala Lumpuris

2019.06.25

Esplan käis tutvumas Kagu-Aasia digitaalset majandust edasiviiva jõu ja turuliidri MDECga.

Reisi eesmärk oli tutvustada Malaisia ehitussektori juhtivate ettevõtetele ja valitsussektorile Eesti digitaalehituse parimaid praktikaid ja kuulata Kagu-Aasia tulevikuvisiooni ehitusturu arengutest. IT ja ehitustehnoloogia areng on muutmas traditsioonides püsivat ehitussektorit. Esplan on nende edumeelsete projekteerimisvaldkonna ettevõtete seas, kes uutmoodi tegutsedes klientidele oma ajast ees olevaid lahendusi ja protsesse võimaldavad. Paljudele sisukatele kohtumistele järgnevad mitmed jätkutegevused, mis võimaldavad loodetavasti teadmussiiret konsultatsiooniteenuse osutamise näol.

Rohkem Malaisia digitehnoloogia üritusest siit.

Esplan osales EASi uue toote turule toomise meistriklassis

2019.06.18

Esplan lõi kaasa EASi poolt läbi viidud intensiivkursusest kus 4 päeva jooksul sai häid ideid läbi arutatud koos erinevate valdkonna ekspertide ja kaasosalejatega. EASi uue toote turule toomise meistriklassi eesmärgiks oli aidata ettevõtetel vähendada uue toote turule toomisega kaasnevaid riske ning tõsta ettevõtte uute toodete turule toomise võimekust. Töötoad oli ülesse ehitatud ’mõõduka teooria ja rohke praktika’ põhimõttel.

1. Mis tootega või prototüübiga võttis Esplan osa EASi meistriklassist?
Esplan on ligi 3 a välja töötanud projekteerimise protsesside digitaalset lahendust, kasutades selleks modifitseeritud tarkvara lahendusi. Maailmas täna puudub just projekteerimise protsesside juhtimiseks hea tarkvara lahendus, seetõttu tekkis meil täiesti unikaalne toode. Oleme oma lahendust hakanud laiemalt tutvustama ja tänaseks on huvi selle vastu üles näidanud suured Kagu-Aasia ettevõtted ja reaalselt pakume seda teenust Eestis ühele juhtivale elementtootjale.

2. Esplan on pikaajalise kogemusega projekteerimisfirma, miks otsustasite EASi programmist osa võtta?
EAS koondab programmis Eesti juhtivad eksperdid ja läbi intensiivse programmi saame edukalt valideerida oma teenust/toodet, mida täiendavad ekspertide praktilised kogemused välisriikidest.

3. Mis on Esplan-i unistuste eksporditurg?
Meie jaoks pole unistuste turgu, ärilisest aspektist vaatame eelkõige kiiresti kasvavaid ja arenevaid turge, kus suur elamispindade nõudlus tekitab vajaduse meie tarkade lahenduste järele.

4. Kes olid need valdkonna ekspordid kellega koostööd tegite?
Saime head sisendit kõigilt ekspertidelt, kellega olid meil tulemuslikud kohtumised. Palju tööd on ees teenuse/toote disainiga ja siin kindlasti koostöö eskpertidega programmi väliselt jätkub.

5. Mis on 3 head ideed, mis Esplani töötubadest kaasa võttis?
Programm on kindlasti kasulik kõigile osalejatele, meie jaoks oli oluline näha ja saada aru, et oleme õigel teel.

6. Kuidas plaanite oma toote/teenuse positsioneerida?
Esplan on kõigis oma tegemistes võimalikult agiilne ja kuna kõik turud, kliendid, vajadused on erinevad, oleme võimelised positsioneerima oma teenust/toodet just selliselt, mis maksimeerib meie kliendi vajadused.

7. Milline on Esplan-i eelnev ekspordi kogemus?
Esplan ei pretendeeri oma põhitegevuse, so projekteerimine ekspordile, küll aga oskame välisinvesteeringuid Eestisse hästi läbi projekteerimise realiseerida. Kui rääkida targa teenuse ekspordist, siis selleks ettevalmistused käivad, esimese lepinguni on eesmärk jõuda 2020.a.

Küsimustele vasta Priit Pääso, Esplani juhatuse esimees

Esplani suur 30

2019.06.18

Maikuus tähistas Esplan oma suurt 30. juubelit. Palju õnne Meile kõigile!

Täname kõiki koostööpartnereid ja kliente tulemusliku koostöö ja põnevate projektide eest, mida aastate jooksul oleme koos saanud nuputada.
Esplan tähistas oma sünnipäeva aktiivse ja ülevaatliku koosviibimisega, kus vaatasime, mida oleme viimaste aastate jooksul ära teinud ning kuidas hoida kurssi, et luua veelgi konkurentsivõimelisem tulevik.

Kõige silmapaistvaim muutus on Esplani kasv, oleme viimase 4 aastaga kasvanud 4 korda. Tänaseks on meie meeskonnas üle 40 inimese ja jätkuvalt on Esplan atraktiivne tööandja kogemustega spetsialistidele.

Paari kuu eest seadis Esplani kontoris ennast sisse ka Fireplani tuleohutuse meeskond. Tuleohutusega seonduv saab nüüd olema veelgi integreeritum juba projekti varajastes staadiumites. Fireplan aitab kaasa tuleohutuse regulatsiooni kujundamisele Eestis ning panustab tugevalt teadus-ja arendustegevustesse.

Mõned aastad tagasi otsustas Esplan laiendada erasektori portfelli, tänaseks on selle osakaal tõusnud 5%-lt 55%-le. Oleme eesmärgi edukalt täitnud, sh projekteerinud ja konsulteerinud büroo- ja tootmishooneid, kaubanduspindasid ja suuremaid korterelamute arendusprojekte. Hea meel on tunnustada pikaajalisi kliente, sh avaliku sektori tellijaid, kes jätkuvalt kutsuvad meid suurtele ja keerukamatele hangetele.

Esplan kasutab oma igapäeva töös kaasaegsemat tehnilist võimekust ja parimaid rahvusvaheliselt tunnustatud tarkvarasid. Panustame olulise osa arendustegevustesse, et pakkuda klientidele ja hoonete lõpptarbijatele lisandväärtust ja rahulolu. Oleme Eestis BIM-projekteerimise võimekuse üks eestvedajatest, kuulume Digitaalehituse klastrisse ja teeme koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega, et tõsta Eesti ehitussektor maailmas nähtavale kohale.
Esplani suuremaks missiooniks on luua jätkusuutlike elu- ja töökeskkondi, kus olulisel kohal on inimeste rahulolu.

Esplani uued suunad SEB kasvuprogrammist

2018.09.17

Projekteerimisfirma Esplan lõi SEB kasvuprogrammis digitaalse abivahendi, mis aitab projekteerimisprotsessi paremini juhtida, muutes selle kuni 40% tõhusamaks. Esplani lahendus on juba pälvinud ka Kagu-Aasia ja Euroopa suurettevõtete tähelepanu.

Idee, millega Esplan kasvuprogrammis tegelema hakkas, oli rakendus Automated Design Coordination ehk ADC. See programm aitab keerulist ja pidevalt muutuvat projekteerimisprotsessi paremini juhtida. ADC kasutab paindliku planeerimise põhimõtteid ja parimat osa tänapäevastest programmidest, mis on tööle pandud spetsialistide vajadusi ning ootusi arvesse võttes.

ADC toob projekteerimisse läbipaistvuse ja efektiivsuse nii projekteerija kui ka tellija vaates. Projekteerimise projektijuhtimise protsess on paljudes ettevõtetes ajale jalgu jäänud, mistõttu ei leita soovitud efektiivsust. Esplani väljamõeldud ADC lahendab selle probleemi. Kasutades ise seda programmi oma igapäevatöös, on Esplani meeskond tõestanud, et ADC võimaldab projekteerida senisest kuni 40% efektiivsemalt, hoides kokku nii projektijuhtimise aega kui ka kulusid. Arendus pole aga peatunud ning töö käib selle nimel, et muuta programm veelgi täiuslikumaks, intuitiivsemaks ja mugavamaks.

Rohkem Esplani ADC-st siit

Workplace happiness: õnnelike töökohtade kujundamise kunst

2018.09.13

Esplani ja Äripäeva koostööst sündinud konverents leiab aset 25. novembril uues ja moodsas Öpiku konverentsikeskuses.

Esinejad annavad edasi teadmisi büroohoonete kavandamiseks ja jagavad näpunäiteid, kuidas olemasolevast büroost maksimumi võtta.
Lisaks selgitatakse välja, kuidas läbi parema töökeskkonna tõsta töötajate rahulolu ja efektiivsust ning miks ka mitte, meelitada talendid konkurendi juurest „koju“.

Üles astub ka Esplani tegevjuht Kadi Metsmaa, kes räägib oma uue kontori näitel teadusuuringutel põhinevatest julgetest valikutest büroo kavandamisel ja seda konkreetsetest töötajate tüpaažidest lähtuvalt.

Osalema on oodatud ettevõtete haldusjuhid, ärikinnisvara omanikud, büroohoonete arendajad, kinnisvarabüroode ärikinnisvara müügijuhid, ettevõtete juhid, ehitusvaldkonna esindajad ja kõik, kes plaanivad uusi kontoreid osta/rentida.

Osaleja saab:
• teadmisi „Workplace happiness“ olulisusest;
• ülevaate huvitavates kontorilahendustest;
• kuulata erinevaid kogemuslugusid;
• näiteid Eesti riigi büroopindade kavandamisest;
• infot ühistöötamise trendidest maailmas;
• teada, kuidas sisekliima produktiivsust mõjutab;
• analüüsi uusimast büroohooneid puudutavast WELL sertifikaadist;
• nõuandeid „õnneliku“ töökoha kujundamiseks;
• võimaluse esitada küsimusi oma ala tippudele ning praktikutele ja kohtuda paljude valdkonna spetsialistidega.

Registreerimine ja rohkem infot esinejatest ning päevaprogrammist leiad veebilehelt https://pood.aripaev.ee/workplace-happiness.

Esplani uus kontor Ülemiste järve ääres

2018.04.17

Esplan on alates veebruarist 2018. a kolimas oma uude büroosse aadressil Järvevana 7b, Tallinn.

Meie uus büroo on projekteeritud võttes arvesse parimaid praktikaid tööruumide kujundamisel ning lähtudes meie enda töötajate soovidest ja vajadustest.

Uus büroo asub mugavalt ligipääsetavas kohas Järvevana tee ääres, Ülemiste järve poolsel alal. Maja ühel küljel avaneb kaunis vaade männimetsale, teiselt poolt vaade Tallinnale täiesti uue nurga alt.

Büroohoone on Eesti üks rohelisemaid, A- energiaklass ja innovaatilised tehnosüsteemide lahendused. Maakütte ja hoone puhul on kasutatud innovaatilist TABS Concepti, tegemist on termoaktiivse hoonega. Arendajaks on Hepsor ja ehitajaks Mitt & Perlebach.

Esplani kontor asub hoone kõrgemail, 5. korrusel ja seal on 40 tänapäevast, “Õnnelik töötaja” kontseptsioonile vastavalt kujundatud töökohta. Parkimine kontori juures on tasuta ja kontorisse pääseb ka mugavalt kergliiklusteed pidi, hoones on lisaks ka jalgrataste hoiuruum.

Meie kontoris on vaiksed, poolavatud tööalad, millele on täienduseks rohkelt suuremaid ja väiksemaid koosolekuruume. Töötajate heaolu on meile oluline, selleks on meil püstiasendisse reguleeritavad töölauad ja võimalus eralduda töötama “vaiksesse ruumi”. Lisaks oleme kujundanud mugava puhkeala, kontoril on katuseterrass ja seal asuv saun.